Lịch sự kiện
Thứ 7
20/06/2020
LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP KỸ SƯ, CỬ NHÂN THÁNG 6/2020
Trung tâm Đào tạo Nhân lực chất lượng cao - Quận 9
Thứ 5
18/06/2020
NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN ĐỢT 2
Trụ sở 475A Điện Biên Phủ
Thứ 7
06/06/2020
VÒNG THUYẾT TRÌNH CUỘC THI "HUTECH START UP WINGS 2020"
Trụ sở 475A Điện Biên Phủ
Thứ 4
03/06/2020
BẮT ĐẦU ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ 3 (học kỳ phụ)
Trụ sở 475A Điện Biên Phủ
Thứ 2
01/06/2020
HUTECH IT OPEN DAY 2020 - TRIỂN LÃM SẢN PHẨM CNTT
Trung tâm Đào tạo Nhân lực chất lượng cao - Quận 9
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC