Lịch sự kiện
Thứ 5
31/10/2019
CUỘC THI THIẾT KẾ BIỂU TRƯNG 25 NĂM
Trụ sở chính 475A Điện Biên Phủ
Thứ 4
30/10/2019
ĐĂNG KÝ DỰ THI HUTECH'S TALENT 2020
Trụ sở chính 475A Điện Biên Phủ
Thứ 6
18/10/2019
ĐÀO TẠO KIẾN THỨC KHỞI NGHIỆP
Trụ sở chính 475A Điện Biên Phủ
Thứ 3
15/10/2019
ĐĂNG KÝ DỰ THI HUTECH FILM FEST - “UNFORGETTABLE MOMENT”
Trụ sở chính 475A Điện Biên Phủ
Thứ 7
12/10/2019
WORKSHOP "HOW DEVICES CAPTURE YOUR IDEAS"
Trụ sở chính 475A Điện Biên Phủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC